TRANSPARÈNCIA INSTITUCIONAL

Gerent
Sr. Toni Triay Cardell


Currículum
Diplomat en Turisme, ha estat empresari i director d'empreses del sector durant 26 anys. Compta amb una àmplia experiència i formació en direcció general (IE Business School) i ha liderat projectes de gran envergadura per a empreses nacionals i internacionals.
Des del 2014 ha treballat com a partner de la consultora d'innovació i cocreació DIME Network, amb seu a Barcelona i Palma, i ha participat en processos de definició estratègica i innovació per a grans corporacions i també com a formador per a emprenedors a Barcelona Activa.
Des del 2016 va compaginar la tasca de consultor amb la presidència executiva de l'APAIB (Associació de productores audiovisuals de les Illes Balears).

EDUCACIÓ I FORMACIÓ EXECUTIVA
• Team Mastery International, Partus ÖY (Tiimi Akatemia).
• Màster en Digital Business, ESIC Business & Marketing School.
• Programa avançat en Mobile Business, IE Business School.
• PADG de direcció general, IE Business School (menció especial).
• Tècnic d'Empreses i Activitats Turístiques. Escola de Turisme de Balears (Escut de bronze de l'Escola de Turisme).