PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

1. Membres del patronat

PRESIDENT
Sr. Martí March i Cerdà, conseller d'Educació i Formació Professional.
Informació del càrrec

VICEPRESIDENT
Sr. Antoni Baos Relucio, director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.
Informació del càrrec

SECRETARI
Sr. Tomeu Barceló Rosselló, secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.
Informació del càrrec

Sr. Antonio Morante Milla, director general de Planificació, Ordenació i Centres.
Informació del càrrec

Sra. Rafaela Sánchez Benítez, directora general de Personal Docent.
Informació del càrrec

Sra. María Begoña Morey Aguirre, Secretari General de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.
Informació del càrrec

Dra. Joana Maria Seguí Pons, Vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries.
Informació del càrrec


2. Representant de l’advocacia amb veu i sense vot.

Sr. Isabel Monjo Bordoy, Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma.


3. Poden participar en les sessions del Patronat, amb veu i sense vot, les persones següents, encara que no en siguin membres.

Sra. Isabel Maria Busquets Hidalgo, Vicepresidenta primera i Consellera Executiu de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell Insular de Mallorca.

Sr.  Miquel Àngel Maria Ballester,  Conseller Cultura, Educació i Esports del Consell Insular de Menorca.

Sr.  Miquel Costa Tur,   Director Insular del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa.

Sra. Susana Labrador Manchado,  Vicepresidenta segona i Consellera de Cultura i Educació del Consell Insular de Formentera.

Sr. Miquel Àngel Contreras Ramis,  Director general de Música i Arts Escèniques de l'Ajuntament de Palma.


4. També participen en les sessions del Patronat les persones següents, encara que no en siguin membres i sempre que el president consideri necessari convocar-les

Sr. Antoni Triay Cardell, gerent de la Fundació per al Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears.
Currículum

Sr. Ramon Porter Talens, director acadèmic del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

Sra. Maria Teresa Villar Martínez, directora acadèmica de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

Sr. José Romero Barberà, director acadèmic del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.