MEMBRES DEL PATRONAT

Vocals, amb veu i vot, representants de la Conselleria d'Educació i Universitat

PRESIDENT
Sr. Martí March i Cerdà, conseller d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.
Currículum

VICEPRESIDENT
Sr. Juan José Montaño Moreno, director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior.
Currículum

Sr. Francisco Javier Gálvez Capellà, secretari general.
Currículum

Sr. Antonio Morante Milla, director general de Planificació, Ordenació i Centres.
Currículum

Sra. Rafaela Sánchez Benítez, directora general de Personal Docente.
Currículum

Vocals, amb veu i vot, representants d'altres institucions

Sr.  Pedro Jiménez Ramírez, director general de Funció Pública i Administracions Públiques.
Currículum

Dra. Joana Maria Seguí Pons, Universitat de les Illes Balears.
Currículum


Membres amb veu i sense vot.

Sra.  Susanna Moll Kammerich, Regidora de l'Àrea d'Educació i Esports.
Currículum

Sr. Isabel Monjo Bordoy, Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma.
Advocacia CAIB

Sr. Francesc Miralles Mascaró, Vicepresident primer del Consell Insular de Mallorca.
Departament de cultura, patrimoni i esports

Sr.  Miquel Àngel Maria Ballester,  Conseller executiu del Consell Insular de Menorca.
Currículum

Sr.  David Ribas Ribas,   Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell d'Eivissa.
www.conselldeivissa.es

Sra. Susana Labrador Manchado,  Vicepresidenta primera. Consellera de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular de Formentera.
www.consellinsulardeformentera.cat


Convidats amb veu i sense vot

Sr. Antoni Triay Cardell, gerent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.
Currículum

Sr. Ramon Porter Talens, director acadèmic del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
www.conservatorisuperior.com

Sr. Pere Fullana Mas, director acadèmic de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.
www.esadib.com

Sr. José Romero Barberà, director acadèmic del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.
www.conservatoridemallorca.com

Secretària del Patronat:
Sra. Olga Uría Guerrero, cap del Servei d'Universitat.
Organigrama CAIB