CONVOCATÒRIA PLACES

20181214 Diligència de la publicació efectuada al dia d'avui [PDF]
20181214 Llistat definitiva de les qualificacions finals del procés de selecció [PDF]


20181129 Diligència de la publicació efectuada al dia d'avui [PDF]
20181129 Llistat provisional de les qualificacions finals del procés de selecció [PDF]
20181129 Acta de la Fase 2 Plaça A67 [PDF]
20181129 Acta de la Fase 3 Plaça A66 [PDF]
20181129 Acta de la Fase 1 Plaça A67 [PDF]
20181129 Acta de la Fase 1 Plaça A66 [PDF]
20181129 Acta de la Fase 2 Plaça A66 [PDF]

20181128 Diligència de la publicació efectuada al dia d'avui [PDF]
20181128 Llistat definitiu d'admesos i esclosos per a la selecció de professorat [PDF]

20181122 Diligència de les publicacions efectuades al dia d'avui [PDF]
20181122 Llistat provisional d'admesos i esclosos per a la selecció de professorat [PDF]
20181122 Sessió numero 1 de la comissió tècnica [PDF]
20181122 Acta de constitució de la comissió tècnica de selecció de professors associats [PDF]

20181119 Resolució del conseller d'Educació i Universitat i president del Patronat de la FESMAE-IB, per la qual es nomena la comissió tècnica de selecció per a la convocatòria de professorat associat per a distintes especialitats del personal laboral docent del CSMIB [PDF]

20181119 Acta de l'òrgan de selecció amb la qualificació final de la plaça de professorat interí de Musicologia [PDF]


20181030 Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 08 d'octubre de 2018 per la qual s'autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears [PDF]

20181030 Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 08 d'octubre de 2018 per la qual s'autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears [PDF]

20181031 Convocatòria per a la plaça d'un/a professor/a de musicologia [PDF]

Convocatòria Professorat Associat Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 01 de juny de 2018 per la qual s'autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears [BOIB Núm.69 de 5 de juny de 2018]

Annex 3 - Model per participar en la convocatòria de selecció de professors associats del CSMIB [PDF]
Annex 4 - Model de declaració escrita del fet de no estar inhabilitat [PDF]
Annex 5 - Model de declaració de compatibilitat [PDF]


Nomenament de la comissió tècnica de selecció per a la convocatòria per a la selecció de professorat associat per a distintes especialitats del personal laboral docent no permanent del CSMIB [PDF]

ACTES RELATIUS A LA CONVOCATÒRIA PROFESSORAT ASSOCIAT 2018

20180716 - Llistat definitiu de les persones admeses [PDF]

20180711 - Diligència errada an la publicació a la baremació a la plaça A19 [PDF]

20180709 - Llistat provisional de les persones admeses [PDF]
20180709 - Acta de les qualificacions de les Fases i nota final [PDF]
20180709 - Diligència de les Fases A57 a A64 [PDF]


20180705 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A19 [PDF]
20180705 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A19 [PDF]
20180705 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A16 [PDF]

20180704 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A16 [PDF]
20180704 - Qualificacions Fase 2 de les places A11 | A12 | A10 [PDF]
20180704 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A15 [PDF]
20180704 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A14 [PDF]
20180704 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A14 [PDF]
20180704 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A15 [PDF]

20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A12 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A10 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A11 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A07 [PDF]
20180703 - Tribunal qualificador per a la Fase 2 de la plaça A07 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A07 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A04 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A04 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A18 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A20 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A03 [PDF]
20180703 - Diligència sobre una errada publicada de la plaça A15 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A03 [PDF]

20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A01 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A06 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A02 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A02 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A20 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A09 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A09 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A06 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A01 [PDF]
20180602 - Addenda 4 al llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A13 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A18 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A05 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A17 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A13 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A08 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A05 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A08 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A17 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A35 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de les places A34 | A36 [PDF]

20180629 - Diligència al llistat publicat el 28 de juny de 2018 [PDF]
20180629 - Qualificacions Fase 1 de les places A31 [PDF]
20180629 - Qualificacions Fase 1 de les places A37 | A38 | A39 | A40 [PDF]
20180629 - Qualificacions Fase 1 de les places A54 | A55 [PDF]
20180629 - Addenda 3 al llistat definitiu d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180628 - Qualificacions Fase 1 de les places A48 | A49 | A50 | A51 [PDF]
20180628 - Qualificacions Fase 2 de les places A21 | A22 | A23 [PDF]
20180628 - Addenda 2 al llistat definitiu d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180628 - Diligència al llistat publicat el 26 de juny de 2018 [PDF]
20180628 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A41 [PDF]
20180628 - Diligència Fase 1 de les places A21 | A22 | A23 | A27 [PDF]
20180628 - Qualificacions Fase 1 de les places A21 | A22 | A23 | A27 [PDF]

20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A57 | A58 | A59 | A60 | A61 | A62 | A63 | A64 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A42 | A43 | A44 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 2 de les places A24 | A25 | A26 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 2 de les places A28 | A29 | A30 [PDF]
20180627 - Addenda 1 al llistat definitiu d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180627 - Addenda 3 al llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A45 | A47 | A52 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A24 | A25 | A26 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A28 | A29 | A30 [PDF]
20180627 - Ordre de participació per llinatge a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180626 - Llistat definitiu d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180625 - Addenda 2 al llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180625 - Calendari, horaris, aules i tribunals de la convocatòria de les places de professorat associat [PDF] Actualitzat el 27 de juny de 2018

20180622 - Addenda 1 al llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180621 - Llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180620 - Convocatòria per a la Fase 1 de Professorat associat per al CMSIB [PDF]
20180620 - Acta de la Constitució de la Comissió Tècnica de Selecció de Professorat Associat de la FESMAE-IB per al CSMIB [PDF]Convocatòria Professorat Associat Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears

Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 01 de juny de 2018 per la qual s'autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears[BOIB Núm.69 de 5 de juny de 2018]