CONVOCATÒRIA PLACES

COMISSIÓ TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ TEMPORAL D'UNA PLAÇA D'OFICIAL PRIMERA

Palma, 10 de febrer de 2023
Diligència de la publicació de la puntuació de l'entrevista [PDF]
Puntuació de l'entrevista [PDF]

Palma, 7 de febrer de 2023
Constitució de la comissió tècnica [PDF]

Acta de la reunió de la comissió tècnica [PDF]

Diligència de la publicació dels aspirants admesos-exclosos [PDF]
Llistat dels aspirants admesos-exclosos [PDF]

Diligència de la publicació del barem dels aspirants [PDF]
Llistat dels barem dels aspirants [PDF]

Oferta laboral Profesor/a de l'Àrea de Dicció i Expressió Oral

Palma, 20 de febrero de 2023
Acta 4 de validación y modificación de la puntuación de la persona candidata que ganó la sustitución temporal de la plaza de dicción catalana [PDF]
Palma, 9 de febrero de 2023
Acta final del procés selectiu amb la puntuació final [PDF]
Llista DEFINITIVA de persones admeses i d'excloses per cobrir un lloc vacant amb reserva de lloc de treball d’un/a professor/a de l’àrea de dicció i expressió oral (l03290054), de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) [PDF]
Palma, 8 de febrer de 2023
Llista PROVISIONAL d'admesos i d'exclosos per cobrir un lloc vacant amb reserva de lloc de treball d’un/a professor/a de l’àrea de dicció i expressió oral (l03290054), de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) [PDF]
Palma, 27 de gener de 2023
Criteris selectius per cobrir un lloc vacant amb reserva de lloc de treball d’un/a professor/a de l’àrea de dicció i expressió oral (l03290054), de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) [SOIB]

Publicació dels BOIBs per a l'Estabilització laboral

Palma, 27 de gener de 2023
Correcció de les errades advertides en la publicació de les bases específiques que regiran les convocatòries dels processos selectius d'estabilització per a l'ingrés o l'accés com a personal laboral fix a la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) [PDF]
Palma, 3 de gener de 2023
Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 de desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places del cos de Professors de la Fundació [PDF]

Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places del cos de Professors de la Fundació [PDF]

Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les IllesBalears (FESMAE-IB) de 23 de desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del procésexcepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places del Personald’Administració i Serveis (PAS) de la Fundació [PDF]

Formulari per a la inscripció: [Cognito]

Oferta laboral Professor/a de l'Àrea de Moviment

Palma, 13 d'octubre de 2022
Acta final del procés de selecció per a la substitució del professor de Moviment [PDF]

Palma, 11 d'octubre de 2022
Llista dels admesos i exclosos del procés de selecció per la substitució del professor de Moviment [PDF]

Palma, 30 de setembre de 2022
Característiques de la plaça i tipus de contracte [PDF]
Anunci al SOIB

Oferta laboral Professor/a de l'Àrea de Teoria Teatral i Lliteratura Dramàtica

Palma, 11 d'octubre de 2022
Resultat del procés selectiu de la convocatòria de Professorat de Teoria Teatral i Literatura Dramàtica [PDF]

Palma, 4 d'octubre de 2022
Llistat dels/de les candidats/es que s'han presentat a la convocatòria de Professorat de Teoria Teatral i Literatura Dramàtica [PDF]

Palma, 9 de setembre de 2022
Característiques de la plaça i tipus de contracte [PDF]
Anunci al SOIB

Programa del SOIB ”Qualificats Primera Experiència a les Administracions Públiques”

Palma, 5 de setembre de 2022
Publicació de programa finançat per la Unió Europea – Next Generation[PDF]

Oferta laboral Auxiliar Administratiu

Palma, 12 de setembre de 2022
Diligència de la publicació de l'acta del barem de les entrevistes [PDF]
Acta del barem de les entrevistes i puntuació final [PDF]

Palma, 8 de setembre de 2022
Acta de la Constitució de la comissió tècnica [PDF]

Acta de la primera sessió de la comissió tècnica [PDF]

Acta del barem dels 6 primers candidats amb la puntuació més alta [PDF]

Palma, 19 de juliol de 2022
Criteris selectius per cobrir un lloc d'auxiliar administratiu/a de la fundació per als estudis superiors de música i arts escèniques de les illes balears [PDF]

Oferta laboral Professor/a de l'Àrea de Teoria Teatral i Literatura Dramàtica

Palma, 8 de setembre de 2022
Acta del barem i la validació dels candidats a la plaça de Teoria Teatral i Lliteratura Dramàtica [PDF]

Palma, 19 de juliol de 2022
Característiques de la plaça i tipus de contracte [PDF]
Enllaç SOIB

Oferta laboral Oficial Primera de Manteniment

Palma, 7 de juny de 2022
Diligència de la publicació de la puntuació de l'entrevista per al lloc de treball d'Oficial Primera de Manteniment de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 3 de juny de 2022
Diligència de la publicació de la llista amb els barems dels candidats admesos per al lloc de treball d'Oficial Primera de Manteniment de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 31 de maig de 2022
Diligència de la publicació de la llista amb les persones admeses i excloses pel lloc de treball d'Oficial Primera de Manteniment de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 27 de maig de 2022
Constitució de la Comissió Tècnica de Selecció per el lloc de treball d'Oficial Primera de Manteniment de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 25 de març de 2022
Procés de selecció per al lloc de treball Oficial Primera de Manteniment de la FESMAE-IB [BASES]
Publicació de l'oferta amb el nombre: 04 2022 001473 [Enllaç SOIB] El procés d'inscripció ha finalitzat el 31/03/2022

Oferta laboral Tècnic/a de Biblioteca

Palma, 31 de març de 2022
Barem final - Llistat definitiu del procés de selecció per el lloc de treball Tècnico/a de Biblioteca de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 30 de març de 2022
Llistat definitiu del procés de selecció per el lloc de treball Tècnico/a de Biblioteca de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 24 de març de 2022
Llistat provisional del procés de selecció per el lloc de treball Tècnic/a de Biblioteca de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 17 de març de 2022
Constitució de la comissió tècnica [PDF]

Palma, 9 de febrer de 2022
Procés de selecció per el lloc de treball Tècnic/a de Biblioteca de la FESMAE-IB [BASES]
Publicació de l'oferta amb el nombre: 04 2022 000590 [Enllaç SOIB] - Finalitzada la inscripció al SOIB el 16 de febrer de 2022