PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ LABORAL DE LA FESMAE-IB

02 de desembre de 2023
Acord del Tribunal amb les puntuacions i els requerimients de la convocatòria de personal PAS [PDF]


23 de noviembre de 2023
Comunicat de les entrevistes a la convocatòria de personal PAS, hores i llistats dels convocats [PDF]

18 d'octubre de 2023
Publicació de les llistes de les puntuacions provisionals aprovades pel Tribunal del procés excepcional d'estabilització per al concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE-IB per cobrir places de personal d'administració i serveis de la Fundació [PDF]

Oferta de places de professorat per al CSMIB


Palma, 6 d'octubre de 2023
 • Acta_Final_Didàctica_de_la_música_III_VI [PDF]
 • Acta_Final_Didàctica_de_la_Música_VII_VIII [PDF]
 • Acta_Final_Edició_de_documents_musicals [PDF]

Palma, 5 d'octubre de 2023
 • Llistat_Definitiva_admesos_Audiovisuals_i_Electroacústica [PDF]
 • Llistat_Definitiva_admesos_Didàctica_de_la_música_III_VI [PDF]
 • Llistat_Definitiva_admesos_Didàctica_de_la_Música_VII_VIII [PDF]
 • Llistat_Definitiva_admesos_Edició_de_documents_musicals [PDF]

Palma, 4 d'octubre de 2023
 • Llistat_admesos_Audiovisuals_i_Electroacústica [PDF]
 • Llistat_admesos_Didàctica_de_la_música_III_VI [PDF]
 • Llistat_admesos_Didàctica_de_la_Música_VII_VIII [PDF]
 • Llistat_admesos_Edició_de_documents_musicals [PDF]
Palma, 27 de setembre de 2023
 • Professor/a de Didàctica de la Música VII-VIII perfil de Didàctica Específica Instrument Conjunt Instrumental Aula - Profesor/a de Didáctica de la Música VII-VIII perfil de Didáctica Específica Instrumento Conjunto Instrumental Aula.
 • Professor/a d’Edició de Documents Musicals del Departament de Musicologia i Pedagogia - Profesor/a de Edición de Documentos Musicales del Departamento de Musicología y Pedagogía
 • Professor/a d’Audiovisuals i Electroacústica - Profesor/a de Audiovisuales y Electroacústica
 • Professor/a interí/na per lloc vacant de Didàctica de la Música III-VI (Perfil Didàctica General i Didàctica Del Llenguatge) - Profesor/a interino/a vacante de Didáctica de la Música III-VI (Perfil Didáctica General y Didáctica Del Lenguaje)
Enllaç a la publicació del SOIB [Enllaç]

Oferta de la plaça de professor/a de Veu i Música per a l'ESADIB


Palma, 2 d'octubre de 2023
Acta 1. Constitució de l'òrgan de selecció [PDF]
Acta Final [PDF]

Palma, 13 de setembre de 2023
Estarà actiu en la segona pàgina del SOIB fins les 00.00 del diumenge dia 17/09/2023 [Enllaç]

PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ LABORAL DE LA FESMAE-IB

Palma, 30 de maig de 2023
Acord del president de la FESMAE-IB per la qual s'aprovem les llistes definitives de les persones admeses i excloses en als processos d'estabilització de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 5 de maig de 2023
Resolució del Conseller d'Educació Professional i president del patronat de la FESMAE-IB mitjançant la qual es nomenen els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal d'administració i serveis de la Fundació [PDF]

Resolució del Conseller d'Educació Professional i president del patronat de la FESMAE-IB mitjançant la qual es nomenen els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de professor de la Fundació [PDF]

Resolució del Conseller d'Educació Professional i president del patronat de la FESMAE-IB mitjançant la qual es nomenen els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs-oposició per cobrir places de professor de la Fundació [PDF]

Palma, 3 d'abril de 2023
Acord del president de la FESMAE-IB pel qual s'aproven les llistes provisionals de les persones admeses i de les excloses en els processos d'estabilització de la FESMAE-IB [PDF]

COMISSIÓ TÈCNICA PER LA SUBSTITUCIÓ TEMPORAL D'UNA PLAÇA D'OFICIAL PRIMERA

Palma, 10 de febrer de 2023
Diligència de la publicació de la puntuació de l'entrevista [PDF]
Puntuació de l'entrevista [PDF]

Palma, 7 de febrer de 2023
Constitució de la comissió tècnica [PDF]

Acta de la reunió de la comissió tècnica [PDF]

Diligència de la publicació dels aspirants admesos-exclosos [PDF]
Llistat dels aspirants admesos-exclosos [PDF]

Diligència de la publicació del barem dels aspirants [PDF]
Llistat dels barem dels aspirants [PDF]

Oferta laboral Profesor/a de l'Àrea de Dicció i Expressió Oral

Palma, 20 de febrero de 2023
Acta 4 de validación y modificación de la puntuación de la persona candidata que ganó la sustitución temporal de la plaza de dicción catalana [PDF]
Palma, 9 de febrero de 2023
Acta final del procés selectiu amb la puntuació final [PDF]
Llista DEFINITIVA de persones admeses i d'excloses per cobrir un lloc vacant amb reserva de lloc de treball d’un/a professor/a de l’àrea de dicció i expressió oral (l03290054), de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) [PDF]
Palma, 8 de febrer de 2023
Llista PROVISIONAL d'admesos i d'exclosos per cobrir un lloc vacant amb reserva de lloc de treball d’un/a professor/a de l’àrea de dicció i expressió oral (l03290054), de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) [PDF]
Palma, 27 de gener de 2023
Criteris selectius per cobrir un lloc vacant amb reserva de lloc de treball d’un/a professor/a de l’àrea de dicció i expressió oral (l03290054), de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) [SOIB]

Publicació dels BOIBs per a l'Estabilització laboral

Palma, 27 de gener de 2023
Correcció de les errades advertides en la publicació de les bases específiques que regiran les convocatòries dels processos selectius d'estabilització per a l'ingrés o l'accés com a personal laboral fix a la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) [PDF]
Palma, 3 de gener de 2023
Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 de desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places del cos de Professors de la Fundació [PDF]

Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places del cos de Professors de la Fundació [PDF]

Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les IllesBalears (FESMAE-IB) de 23 de desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del procésexcepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places del Personald’Administració i Serveis (PAS) de la Fundació [PDF]

Formulari per a la inscripció: [Cognito]

Oferta laboral Professor/a de l'Àrea de Moviment

Palma, 13 d'octubre de 2022
Acta final del procés de selecció per a la substitució del professor de Moviment [PDF]

Palma, 11 d'octubre de 2022
Llista dels admesos i exclosos del procés de selecció per la substitució del professor de Moviment [PDF]

Palma, 30 de setembre de 2022
Característiques de la plaça i tipus de contracte [PDF]
Anunci al SOIB

Oferta laboral Professor/a de l'Àrea de Teoria Teatral i Lliteratura Dramàtica

Palma, 11 d'octubre de 2022
Resultat del procés selectiu de la convocatòria de Professorat de Teoria Teatral i Literatura Dramàtica [PDF]

Palma, 4 d'octubre de 2022
Llistat dels/de les candidats/es que s'han presentat a la convocatòria de Professorat de Teoria Teatral i Literatura Dramàtica [PDF]

Palma, 9 de setembre de 2022
Característiques de la plaça i tipus de contracte [PDF]
Anunci al SOIB

Programa del SOIB ”Qualificats Primera Experiència a les Administracions Públiques”

Palma, 5 de setembre de 2022
Publicació de programa finançat per la Unió Europea – Next Generation[PDF]

Oferta laboral Auxiliar Administratiu

Palma, 12 de setembre de 2022
Diligència de la publicació de l'acta del barem de les entrevistes [PDF]
Acta del barem de les entrevistes i puntuació final [PDF]

Palma, 8 de setembre de 2022
Acta de la Constitució de la comissió tècnica [PDF]

Acta de la primera sessió de la comissió tècnica [PDF]

Acta del barem dels 6 primers candidats amb la puntuació més alta [PDF]

Palma, 19 de juliol de 2022
Criteris selectius per cobrir un lloc d'auxiliar administratiu/a de la fundació per als estudis superiors de música i arts escèniques de les illes balears [PDF]

Oferta laboral Professor/a de l'Àrea de Teoria Teatral i Literatura Dramàtica

Palma, 8 de setembre de 2022
Acta del barem i la validació dels candidats a la plaça de Teoria Teatral i Lliteratura Dramàtica [PDF]

Palma, 19 de juliol de 2022
Característiques de la plaça i tipus de contracte [PDF]
Enllaç SOIB

Oferta laboral Oficial Primera de Manteniment

Palma, 7 de juny de 2022
Diligència de la publicació de la puntuació de l'entrevista per al lloc de treball d'Oficial Primera de Manteniment de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 3 de juny de 2022
Diligència de la publicació de la llista amb els barems dels candidats admesos per al lloc de treball d'Oficial Primera de Manteniment de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 31 de maig de 2022
Diligència de la publicació de la llista amb les persones admeses i excloses pel lloc de treball d'Oficial Primera de Manteniment de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 27 de maig de 2022
Constitució de la Comissió Tècnica de Selecció per el lloc de treball d'Oficial Primera de Manteniment de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 25 de març de 2022
Procés de selecció per al lloc de treball Oficial Primera de Manteniment de la FESMAE-IB [BASES]
Publicació de l'oferta amb el nombre: 04 2022 001473 [Enllaç SOIB] El procés d'inscripció ha finalitzat el 31/03/2022

Oferta laboral Tècnic/a de Biblioteca

Palma, 31 de març de 2022
Barem final - Llistat definitiu del procés de selecció per el lloc de treball Tècnico/a de Biblioteca de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 30 de març de 2022
Llistat definitiu del procés de selecció per el lloc de treball Tècnico/a de Biblioteca de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 24 de març de 2022
Llistat provisional del procés de selecció per el lloc de treball Tècnic/a de Biblioteca de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 17 de març de 2022
Constitució de la comissió tècnica [PDF]

Palma, 9 de febrer de 2022
Procés de selecció per el lloc de treball Tècnic/a de Biblioteca de la FESMAE-IB [BASES]
Publicació de l'oferta amb el nombre: 04 2022 000590 [Enllaç SOIB] - Finalitzada la inscripció al SOIB el 16 de febrer de 2022-->

Concurs per a la selecció provisonal de director del CSMIB:

Palma, 3 de setembre de 2021
Lista Provisional [PDF]
Lista Definitiva [PDF]

Convocatòria per a seleccionar professors interins per impartir les àrees de coneixement següents:

Palma, 9 de setembre de 2021
Procés de selecció de la plaça de professor d'e 'Interpretació per a l' 'ESADIB [PDF].
Procés de selecció de la plaça de Teoria Teatral per a l'ESADIB [PDF].
Es disposeen de 3 dies hàbils a partir de demà 10 de setembre per fer reclamacions. Les reclamacions han d’anar dirigides al Inspector Educatiu Miguel Ángel Tirado - matiradodie@gmail.com

Palma, 23 de juliol de 2021
Criteris selectius - Professor de l’àrea de teoria teatral [PDF]
Criteris selectius - Professor de l’àrea d’interpretació [PDF]

Anunci i bases de la convocatòria dels directors dels centres d'ensenyaments artístics superiors per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears

Palma, 23 de juliol de 2021
Llista provisional de pre-candidats admesos i exclosos del concurs per a la selecció provisional de director de l'ESADIB: [PDF]
Llista definitiva dels candidats admesos i exclosos del concurs per a la selecció provisional de director de l'ESADIB: [PDF]Palma, 22 de juliol de 2021
Nomenament dels membres del concurs per a la selecció de director provisional de l'ESADIB: [PDF]

Palma, 6 de juliol de 2021
Anunci i bases de la convocatòria: [PDF]Oferta laboral professor de l’especialitat de Saxòfon per a la FESMAE

Palma 13 de maig de 2021
Publicació de la diligència de l'acta de la prova d'interpretació de la plaça de professor de saxòfon: [PDF]
Acta de la prova d'interpretació [PDF]

Palma 16 d'abril de 2021
Publicació de la convocatòria a la pàgina web del SOIB amb el codi d'identificació RLT: L0245000D
Informació de l'oferta [AQUÍ]

Convocatòria Professorat Associat Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears

Palma, 13 de maig de 2021
Diligència de la publicació de l'acta de les puntuacions de les entrevistes [PDF]
Acta de la puntuació de l'entrevista realitzada als candidats a la plaça d'oficial primera de manteniment [PDF]

Palma, 4 de maig de 2021
Extracte de la reunió de la comissió tècnica de selecció de personal laboral per a la plaça d'oficial primera de manteniment per a la fundació per als estudis superiors de música iarts escèniques de les illes balears (FESMAE-IB) [PDF]
Acta del barem dels candidats oficial primera de manteniment amb la puntuació màxima sense comptar amb l'entrevista segons l’òrgan de selecció de la Fundació per als esrudis superiors de música i arts escèniques de les Illes Balears [PDF]

Palma, 13 de gener de 2021
Publicació de la convocatòria a la pàgina web del SOIB amb el nombre d'oferta 04 2021 000055
Informació de l'oferta [AQUÍ]

Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 01 de juny de 2018 per la qual s'autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears[BOIB Núm.69 de 5 de juny de 2018]
--> Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 01 de juny de 2018 per la qual s'autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears [BOIB Núm.69 de 5 de juny de 2018]

Annex 3 - Model per participar en la convocatòria de selecció de professors associats del CSMIB [PDF]
Annex 4 - Model de declaració escrita del fet de no estar inhabilitat [PDF]
Annex 5 - Model de declaració de compatibilitat [PDF]


Nomenament de la comissió tècnica de selecció per a la convocatòria per a la selecció de professorat associat per a distintes especialitats del personal laboral docent no permanent del CSMIB [PDF]

ACTES RELATIUS A LA CONVOCATÒRIA PROFESSORAT ASSOCIAT 2018

Oferta laboral Oficial Primera per a la FESMAE

20180716 - Llistat definitiu de les persones admeses [PDF]

20180711 - Diligència errada an la publicació a la baremació a la plaça A19 [PDF]

20180709 - Llistat provisional de les persones admeses [PDF]
20180709 - Acta de les qualificacions de les Fases i nota final [PDF]
20180709 - Diligència de les Fases A57 a A64 [PDF]


20180705 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A19 [PDF]
20180705 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A19 [PDF]
20180705 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A16 [PDF]

20180704 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A16 [PDF]
20180704 - Qualificacions Fase 2 de les places A11 | A12 | A10 [PDF]
20180704 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A15 [PDF]
20180704 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A14 [PDF]
20180704 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A14 [PDF]
20180704 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A15 [PDF]

20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A12 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A10 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A11 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A07 [PDF]
20180703 - Tribunal qualificador per a la Fase 2 de la plaça A07 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A07 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A04 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A04 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A18 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A20 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A03 [PDF]
20180703 - Diligència sobre una errada publicada de la plaça A15 [PDF]
20180703 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A03 [PDF]

20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A01 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A06 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A02 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A02 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A20 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A09 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A09 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A06 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A01 [PDF]
20180602 - Addenda 4 al llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A13 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A18 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A05 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A17 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A13 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 2 de la plaça A08 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A05 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A08 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A17 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A35 [PDF]
20180702 - Qualificacions Fase 1 de les places A34 | A36 [PDF]

20180629 - Diligència al llistat publicat el 28 de juny de 2018 [PDF]
20180629 - Qualificacions Fase 1 de les places A31 [PDF]
20180629 - Qualificacions Fase 1 de les places A37 | A38 | A39 | A40 [PDF]
20180629 - Qualificacions Fase 1 de les places A54 | A55 [PDF]
20180629 - Addenda 3 al llistat definitiu d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180628 - Qualificacions Fase 1 de les places A48 | A49 | A50 | A51 [PDF]
20180628 - Qualificacions Fase 2 de les places A21 | A22 | A23 [PDF]
20180628 - Addenda 2 al llistat definitiu d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180628 - Diligència al llistat publicat el 26 de juny de 2018 [PDF]
20180628 - Qualificacions Fase 1 de la plaça A41 [PDF]
20180628 - Diligència Fase 1 de les places A21 | A22 | A23 | A27 [PDF]
20180628 - Qualificacions Fase 1 de les places A21 | A22 | A23 | A27 [PDF]

20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A57 | A58 | A59 | A60 | A61 | A62 | A63 | A64 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A42 | A43 | A44 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 2 de les places A24 | A25 | A26 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 2 de les places A28 | A29 | A30 [PDF]
20180627 - Addenda 1 al llistat definitiu d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180627 - Addenda 3 al llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A45 | A47 | A52 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A24 | A25 | A26 [PDF]
20180627 - Qualificacions Fase 1 de les places A28 | A29 | A30 [PDF]
20180627 - Ordre de participació per llinatge a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180626 - Llistat definitiu d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180625 - Addenda 2 al llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]
20180625 - Calendari, horaris, aules i tribunals de la convocatòria de les places de professorat associat [PDF] Actualitzat el 27 de juny de 2018

20180622 - Addenda 1 al llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180621 - Llistat provisional d'aspirants admesos i d'exclosos a la convocatòria de professorat associat [PDF]

20180620 - Convocatòria per a la Fase 1 de Professorat associat per al CMSIB [PDF]
20180620 - Acta de la Constitució de la Comissió Tècnica de Selecció de Professorat Associat de la FESMAE-IB per al CSMIB [PDF]