ESTATUTS

Documentació relativa a la Fundació

Estatuts de la fundació


Publicació dels Estatuts de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de lesIlles Balears (FESMAE-IB) BOIB 58 de 4 de maig de 2021

Creació de la FESMAE

Acord del Consell de Govern de 17 de març de 2017 pel qual s'autoritzen les actuacions necessàries perquè la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears absorbeixi la Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears [PDF]


Modificació sobre la titularitat de l'Edifici del Conservatori

Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual s'autoritza la revocació de la cessió d'ús gratuïta i temporal de l'edifici i les instal.lacions que formen el complex on estan ubicats actualment el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, a la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears (DGTPFP/SP 91/2017) [PDF]

Resolució del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni d'afectació al domini públic i adscripció de l'edifici i les instal·lacions que conformen el complex on estan ubicats actualment el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca situats al carrer Capità Salom núm. 64 de Palma, a la Conselleria d'Educació i Universitat (DGTPFP/SP 94/2017) [PDF]